Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden WEBSHOP Sylvie Nails

​Versie geldig vanaf 1 juli 2019

Sylvie Nails
Lekestraat 83
9900 Eeklo
info@sylvienails.be
BE0729.924.802


1. Algemeen


1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sylvie Nails en op iedere tussen Sylvie Nails en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de webshop van Sylvie Nails. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Sylvie Nails behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Sylvie Nails garandeert dat het geleverde product of dienst beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering & herroepingsrecht

2.1 Levering van het product vindt per post plaats, zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Sylvie Nails bestellingen van producten tenminste binnen 7 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 7 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 7 dage, na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. De levering van producten en diensten gebeurt aan klanten in Vlaanderen en Nederland.

2.3.1 Aan de leveringsplicht van Sylvie Nails zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Sylvie Nails geleverde producten een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Levering geschiedt door het toesturen van het aangeschafte product per post of per e-mail.

2.4 De consument/klant die producten en diensten aanschaft kan zijn herroepingsrecht uitoefenen binnen de 14 dagen na aankoop. Hij of zij verstuurt hiervoor een e-mail naar info@sylvienails.be  of een aangetekend schrijven naar de zetel van de onderneming.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.2 Alle prijzen op de website zijn in Euro’s.

3.3 Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW en exclusief verzendingskosten.

3.4. Betaling kan via Bancontact/Mr Cash, Visa, Mastercard, of via overschrijving. Wanneer u kiest voor betaling via overschrijving wordt het pakket pas verzonden wanneer de betaling op onze rekening staat. Betaling via overschrijving: het totaalbedrag van w bestelling kunt u, onder vermelding van uw ordernummer overmaken op rekening KBC BE24736059603938 Tav. Sylvie Jennebauve (Sylvie Nails).
 
4.0 Levering

4.1 Levertijd : nadat de betaling van uw bestelling is ontvangen, wordt uw bestelling uiterlijk binnen 7 dagen verzonden. Indien uw bestelling bestaat uit niet-voorradige artikelen die niet meer kunnen geleverd worden, dan wordt in samenspraak, ofwel het teveel betaalde bedrag teruggestort of u kan ruilen met een ander artikel uit de webwinkel.

4.2 Alle artikelen worden gecontroleerd, voordat ze opgestuurd worden, op beschadiging en op gebreken.

4.3 Verzending : alle artikelen worden verstuurd in een beschermde verpakking. Sylvie Nails kan niet aansprakelijk gesteld worden bij eventuele beschadiging of zoekraking van uw bestelling. Daar Sylvie Nails afhankelijk is voor de verzending van BPost, kan zij niet aansprakelijk gesteld worden voor vertraging in de bestelling of de gevolgen ervan.

5.0 Annuleren : bestellingen kunnen binnen 24 u na het plaatsen van de bestelling geannuleerd worden, enkel per mail op info@sylvienails.be. Indien wij binnen de 5 kalenderdagen geen betaling voor uw bestelling hebben ontvangen, dan annuleren wij de bestelling en zullen de gemaakte kosten, misgelopen omzet en besteding op u worden verhaald met kosten tbv 25% van het totaalbedrag van uw bestelling.

6. Gegevensbeheer

6.1 Indien u een bestelling plaatst bij Sylvie Nails, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Sylvie Nails. De wet inzake de verwerking van persoonsgegevens (wet van 8 december 1992) geeft je het recht om de informatie inzake je persoon te bekomen. Je kan onjuiste gegevens laten verbeteren of schrappen.

6.2 Sylvie Nails respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

4.3 Sylvie Nails maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Afdrukken

Heeft u een vraag?